Domkirken strømmer gudstjeneste på søndag


Bli med på en kort gudstjeneste på Såmannssøndagen - overført direkte fra Tromsø domkirke!

- Heldigvis er det ikke begrensninger på hvor mange som kan møte via internett, sier Sokneprest Kjell Y. Riise, som har valgt å nå ut til folket med en kort guddstjeneste kommende søndag. (Foto: Sindre Hasselknippe)

- Siden begrensningene tilsier at bare ti personer kan komme inn i kirken i en ordinær gudstjeneste, tenkte vi at dette var et bra alternativ, sier han. - På nett kan vi ha et ubegrenset antall besøkende og vi håper selvsagt at så mange som mulig benytter seg av tilbudet.

Domkantor Hijoo Moon og en gruppe fra Tromsø domkor bidrar musikalsk: - Det er en glede å ha dem med, smiler Riise.

Hvorfor bare en halvtime?
- Egen erfaring tilsier at det er en helt annen opplevelse å være fysisk til stede på en gudstjeneste, fremfor å se den på nett. Mange har mulighet til å se den på TV, og flere velger PC eller sågar mobiltelefonen. Da må vi tilpasse oss disse mediene.

Han er glad for at Fellesrådet har bidratt med midler til teknisk utstyr: - Dette kan vi komme til å få god bruk for i flere sammenhenger, smiler han og legger til at det også må folk til for å betjene det.

- Vi er svært takknemlige for at vi har frivillige som stiller opp og hjelper til slik at vi kan nå ut til flere, avslutter han.

Gudstjenesten blir liggende på nettet noen få dager. Lenke til gudstjeneste fra Tromsø domkirke 31. januar kl. 11.00: https://www.facebook.com/events/730988267852623/

Salmer fra Norsk Salmebok (2013):
360 Jesus, du har brakt Guds rike
og 442 Be for oss, Herre, i vår nød.

Gaver til Domkirkens arbeid kan vippses. Velg «kjøp og betal», søk opp 78368 (Domkirken menighet).
Strømmes av Steinar Sneås Skauge.

Tilbake