Med hjerte i fokus - Kroken kirke 6.februar kl 19


Kroken kirke byr på en vakker og interessant feiring av gudstjenesten på selveste Sámi Álbmotbeaivi, Samenes nasjonaldag, med forfatter, sanger og scenekunster fra Tana, Juho-Sire.

Foto: Bent Johansen

Prest Oddvar Tveito gleder seg til en spennende feiring med utforsking av tema fra Salomo 4.23: «Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer for livet går ut fra det».

- Skal man gå på en gudstjeneste på vår samiske nasjonaldag, bør det være denne, smiler prest Oddvar Tveito. – Vår gjest, Siri Broch Johansen, deltar med både sang og i samtale gjennom prekenen denne kvelden.

Hjertesaker
Tveito har ikke møtt Juho-Sire tidligere, men har kommunisert på e-post: - Dette er ingen hvemsomhelst, men et menneske som står sentralt i samisk kontekst, påpeker han. – Vi har valgt Salomos ordspråk om å bevare hjertet, fordi det åpner for ulike spørsmål. Jeg har mye å spørre om, også ut ifra eget vitebegjær. Hva er hennes hjertesak i samisk kultur i dag? Hvordan kan vi bevare vårt hjerte? Hva med vår hjerteløse behandling av samer i fornorskningsprosessen? Hvordan bevarer samer hjertet i dag, med tanke på dette?

Samisk og norsk i salmer og sang
Tveito tror det blir en stemningsfull og spennende gudstjeneste. - Organist Stamen Stantchev og trompetist Jostein Martin Dalseng skal blant annet spille et stykke av Ole Edvard Antonsen: «Vidda». Jeg har hørt at Antonsen ble inspirert til å komponere dette stykket etter en helikoptertur over Finnmarksvidda, smiler han. – Så det er bare å lukke øynene og nyte.

Siri Broch Johansen bidrar med flere solo-sanger i løpet av gudstjenesten. – Jeg gleder meg til å lytte til Siri, avslutter Tveito. – Selv er jeg en nybegynner med tanke på samisk, men jeg har heldigvis fått med meg en flink medliturg i Sara Marie Triumf! Sammen skal vi klare å skape en spesiell og fin kveldsgudstjeneste.

Kroken kirke, 6.februar kl 19.

Medvirkende:  Vikarprest Oddvar Tveito, kantor Stamen Stantchev og trompetist Jostein Martin Dalseng , samt Kor i Kroken og gjest Juho-Sire. Kirketjener er Sonja Skogvoll Raava og kirkevert er Hege Bjørn.

Det serveres kirkesuppe etter gudstjenesten!

 

 

Tilbake