Visitasgudstjeneste og feiring av Samefolkets dag i Elverhøy kirke


Søndag blir det visitasgudsjeneste med biskop Olav Øygard og feiring av Samefolkets dag - Sámi álbmoga beaivi - i Elverhøy kirke. 

Denne gudstjenesten er også avslutningen av bispevisitasen for Elverhøy menighet. Etter gudstjenesten holder biskopen sitt visitasforedrag der han deler tanker om veien videre for menigheten. Kaffe og kake. 

Medvirkende i gudstjenesten er biskop Olav Øygard, domprost Stig Lægdene, sokneprest Hans Erik Schjøth, prostiprest Marte Simonsen og kantor Erlend Karlsen. Hilde Widding, leder i menighetsrådet, og prest for nordsamer, Karl Yngve Bergkåsa bidrar. Sang ved Johan Máhtte Skum.

Menighetsforvalter Gro Lillenes og kirketjener Signor Hansen tar imot sammen med konfirmanter. Bures boahtin ! Velkommen.

Tilbake