Velkommen til Ingrid Bjerkås seminar 2. mars 2022


Hvem definerer det religiøse rommet? Hvem har eierskap til religiøst språk og liturgi? Hvilke liturgiske og teologiske handlingsrom finnes etter Ingrid Bjerkås? Velkommen til seminar!

Bilde: Arkivverket.no

Ingrid Bjerkås seminaret 2022 finner sted i Grønnåsen kirke 2. mars 2022, og temaet er: Finnes handlingsrom?

Seminaret er gratis, men krever påmelding. Her er en oversikt over programmet:

09.15. Registrering og kaffe

09.30. Liturgiske ledd og sanger

09.45. Velkommen

10.00. Foredrag, Merete Thomassen (TF): «10.000 lemen kan ikke ta feil. En maktkritisk analyse av hva som skjer når majoriteten definerer liturgien»

11.00. Foredrag, Eir Andreas Ihlang Berg (KUN/VID): «Når kirka blir skeiv. Skeive kropper i rituell praksis»

12.00 Lunch

13.00. Forestilling om Ingrid Bjerkås ved Marte Liset, Hilde Johanne Hansen og Ann Christin Elvemo, medlemmer av Nordnorsk fortellerforum

14.00. Samtale 30 minutter ledet av Liv Arnhild Romsaas leder Norsk kvinnelig teologforening (NKTF)

14.30. Avslutning

14.35. Slutt

Påmelding til Stig Lægdene; stig.legdene@kirken.tromso.no innen 24. februar kl. 12.00

Enkel lunch serveres. Foredragene strømmes for de som ikke har anledning til å komme fysisk. Si i fra i påmeldingen om du ønsker strømming.

Ingrid Bjerkås seminaret arrangeres av Kirkelig utdanningssenter nord (KUN), domprosten i Tromsø, Grønnåsen menighet og NKTF

Tilbake