Åpner Tromsø domkirke med bønn om fred


- Det er en skremmende situasjon for Europa og mange er urolige, derfor åpner vi dørene, sier domprost Stig Lægdene.

Bilde: Domprost Stig Lægdene Foto: Gry Dørnberg Olsen

Tromsø domkirke holdes åpen fra torsdag til lørdag mellom 12 og 16 og søndag mellom 11 og 15.
- Med tanke på krigshandlingene og den urolige situasjonen vi opplever i forbindelse med Ukraina, ønsker vi å gjøre kirka tilgjengelige for lystenning og bønn. Det vil også være mulig å ta en prat med en av våre ansatte - eller bare ha en stille stund. Både i gudstjenesten i domkirka på søndag og i alle kirker i Tromsø vil vi be for fred, legger han til.

- Vi trykker opp en bønn for fred, både på norsk og engelsk, som vi legger i kirka.

Livets Gud, gi oss fred, i dag
der vi trenger det mest -
i vår verden, våre hjem, våre hjerter.

God of life, grant us peace today
when it is most sorely needed -
in our world, our homes, our hearts.

Tilbake