Ringer med klokkene for Ukraina


Klokken 12.00 den 3. mars ringes det med klokkene i domkirker i Norge og Europa i 7 minutter.

Sokneprest Kjell Riise forteller at det da også vil bli bedt en bønn om fred for Ukraina i kirken, ledet av ham selv. Domkirka holdes åpen i tidsrommet før klokkeringingen, slik at folk kan samles der. Les mer om dette hos iTromsø.

Her er vår bønn:

Med disse klokkeslagene erklærer vi solidaritet med menneskene
               som må tåle denne krigen med frykt for sine liv
               som må gjøre motstand mot en overlegen makt
               som må flykte fra krigen
               som har motet til å stå opp mot krigshisserne i sitt land
               og som bor i land som rammes av denne krigen.
Med disse klokkeslagene
                sørger vi over døde fra alle landene som er innblandet.
Med disse klokkeslagene
                vil vi be for alle som er påvirket av denne krigen.
Med disse klokkeslagene
                vil vi be for fred.
                
Og med disse klokkeslagene
                vil vi uttrykke takknemlighet om våpnene stilner før dem.
 

Tilbake