Lihkku beivviin fra kirken i Tromsø!


Vi er inne i Samisk uke, og Domkirken har tradisjon for samisk/norsk gudstjeneste på samefolkets dag – den 6. februar.

- Vi har gleden av få både høre og se tidligere biskop Per Oskar Kjølaas som skal preke både på nordsamisk og norsk, forteller sogneprest Kjell Y Riise.

Gudstjeneste på Facebook og YouTube
-I år må dette skje ved hjelp av våre nye tekniske muligheter, forklarer han. -Sendingen vår, som kommer lørdag kl. 12, sendes direkte på YouTube eller via domkirkens facebookside. Opptaket vil ligge ute noen dager.

Fakta om nasjonaldagen
Samenes nasjonaldag er felles for alle samer i Russland, Finland, Sverige og Norge. Den norske kirke feirer også samisk nasjonaldag og står sammen med den verdensvide kirke i arbeidet med å løfte urfolks verdighet, livsvilkår og rettigheter. Dette er motivert i kirkens tros- og verdigrunnlag.

Bakgrunnen for datoen er at det første samiske landsmøtet ble åpnet den sjette februar 1917 i Metodistkirken i Trondheim. Den 15. samekonferansen i Helsinki besluttet i juni 1992 at nasjonaldagen skulle være den 6. februar.

Gratulerer med dagen!
Samenes nasjonaldag - sámi álbmotbeaivi (nordsamisk) - sáme álmmukbiejvve (lulesamisk) - saemiej åålmegebiejjie (sørsamisk) - ble feiret første gang i 1993. 

Gratulerer med dagen kan sies på flere måter: Læhkoeh biejjine! (sørsamisk) - Vuorbbe biejvijn! (lulesamisk) - Lihkku beivviin! (nordsamisk).

Markeres i mange menigheter landet rundt
Målet for den norske kirke er at samenes nasjonaldag markeres i alle menigheter. Hvordan det markeres varierer fra sted til sted. I uke 5 (i 2021) kommer det noen fortellinger på kirken.no om hvordan samenes nasjonaldag/samisk uke feires på ulike steder. 
(Kilde: kirken.no)

Tilbake