Vil du jobbe som dirigent for kirkekor?


Tromsø kirkelige fellesråd har ledig stilling som kordirigentstilling for Grønnåsen kirkekor. Vil du være en del av en sangglad menighet og en dynamisk stab, bør du søke nå:

20 % fast stilling som dirigent for Grønnåsen kirkekor

Kirkekoret er et bærende element og viktig del av gudstjenestelivet i Grønnåsen menighet. Koret arrangerer også egne konserter.

Det er korøvelse hver tirsdags kveld og deltagelse og sang ved gudstjenester ca 1 gang i måneden. Videre er det ønskelig at dirigenten samarbeider med øvrige i staben, da spesielt kantor.  

Vi ønsker en person med:

  • Engasjement og motivasjon for utvikling og rekruttering til koret
  • Musikalsk kompetanse på bachelornivå
  • Erfaring fra korledelse
  • Gode samarbeidsevner
  • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:

-       dynamisk og inkluderende stab

-       åpen og svært sangglad menighet

-       gode øvingslokaler og instrumenter

Aktuelle søkere innkalles til prøvedireksjon og intervju i april.

Søknad sendes på mail til heidi.bolstad@kirken.tromso.no

Innen 10. april.

For spørsmål til stillingen kan personalsjef Heidi Bolstad kontaktes på telefon 41142087.

 

Tilbake