Sámegiel ipmilbálvalus Romssa domgirkus


Sámi girkoeallin Romssas 2022/Samisk kirkeliv i Tromsø ønsker velkommen til samisk gudstjeneste 23.oktober 2022.

Det er samisk høymesse, noe som betyr at det er mulig å gå til nattverd. Det blir også mulig å følge med i programmet for de som ikke behersker nordsamisk. 

Medvirkende:
Prester: Stig Lægdene og Karl Yngve Bergkåsa
Medliturger: Kristine Aslaksdatter Siri og Anne Lill Sarabakken
Domkantor: Hijoo Moon
Musikalsk innslag: Kristin Mellem
Gruppe fra Domkoret deltar i gudstjenesten
 

Tilbake