Håper på nytt orgel i Elverhøy kirke


Orgelet fra 1975 består av gjenbruk fra andre instrumenter og er egentlig midlertidig. Elverhøy kirke må mobilisere til innsamling for å få nytt. Slik kan du bidra:

Arbeidet med å få på plass nytt orgel i Elverhøy kirke har stått på menighetsrådets liste i 15 år. Nå begynner det å haste. For kort tid siden gikk motoren varm og det var tilløp til brann. - Motoren må byttes, sier kantor Erlend Karlsen. - Men vi trenger sårt til et nytt et. Det vil koste cirka 8 millioner. Målet er nå å samle inn i alle fall halvparten, så får vi kanskje tilskudd på resten, forklarer han.

Mobiliserer til innsamling
Det er nå opprettet en egen gruppe som skal arbeide med prosjektet. - Vi tar imot penger allerede nå. Disse vil bli satt på en egen fondskonto øremerket nytt orgel. Vi håper på mange donasjoner fremover!

Erlend sier kirka kommer til å holde folk informert om hvordan prosessen med innsamlingen går fremover, både på egne nettsider og i sosiale medier: - Kanskje vi klarer å lage en slags føljetong, smiler han. 

Her kan du donere (merk innbetalingen med "Orgel")

VIPPS: 15699
KONTONUMMER: 4700 22 41923

Tilbake