Trosopplæringsprisen 2022: VI VANT!!!


Det var til stormende jubel og trampeklapp at den gjeve prisen ble utdelt 22. oktober i år.

Tre glade damer mottar Trosopplæringsprisen (Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK 1)

Se for deg dette: Tre stykker kommer jublende på scenen på The Qube på Gardemoen onsdag 22.oktober. De har vunnet årets trosopplæringspris 2022.  Silje Johnsen var en av de tre som jublende inntok scenen for å motta pris. Jaha tenker du kanskje? Hva slags pris er dette?

- Vel det skal jeg fortelle deg, smiler hun. - Det er som å vinne norgesmesterskapet på ski, det er som å vinne Tour de france, det er STORT! Det er den gjeveste prisen du kan vinne innenfor kirkelig undervisning for barn og unge i Den Norske Kirke.  Dette er stort, dette er fantastisk! 

Hun retter en takk til menighetene som bidrar: - Du har all grunn til å være stolt over arbeidet som menigheten du bor i og som du tilhører har gjort og gjør for barn og unge.

Vant med unikt tiltak:
- I år vant vi trosopplæringsprisen for arbeidet som vi gjør med tiltaket «samisk aktivitetsdag». Tiltaket startet i 2016 og sammen med mange flotte frivillige har vi laget en aktivitetsdag hvor barna i alderen 5.-7.trinn, blir kjent med samisk kultur og tradisjon i ett kristent perspektiv. Her møter barna fortelling rundt bålet, lek og aktiviteter i snøen, samisk språk, doudji som er samisk håndarbeid, deilig mat med reinkjøtt stekt på bål, gudstjenesteverksted og gudstjenesten på norsk og samisk, forteller Silje.

I nominasjonen står det:
Tiltaket «Samisk dag» er jobbet frem over lengre tid, og framstår som slitesterkt, gjennomarbeidet og lokalt forankret. Sammen med engasjerte frivillige ledere har ansatte i Kvaløy og Sandnessund menighet utviklet et trosopplæringstiltak for barn i 5.-7.trinn. Tiltaket gir et møte med samisk kultur og trosuttrykk, og bidrar både til å styrke identiteten til samiske barn og gir viktig trosopplæring til barn uten samisk identitet.  Gjennom aktivitetsdagen deltar barna i aktiviteter, matlaging og kristne praksiser fra den samiske kulturen. Dagen avsluttes med en gudstjeneste der barna deltar aktivt i salmer, bønner og bibeltekster som synges og lese både på norsk og samisk. Samiske tradisjon og trosuttrykk blir på denne måten relevant for alle barn.  Samisk dag har over tid skapt et engasjement og begeistring i prostiet, også blant de frivillige. Tiltaket har lykkes i å lage trosopplæring med samisk innhold som er relevant for alle.   

Silje vil gjerne takke flere:
- Vi retter en spesiell takk til alle bak tiltaket både de frivillige og de ansatte som sammen jobber godt og som utvikler og samarbeider slik at dagen blir fantastisk for alle! Tusen takk til: 

Risten Turi Aleksandersen, Laila Ingelin Jakobsen, Ida Renate Nordby Olsen, Anneli Ylitalo Ottem, Karl Yngve Bergkaasa, Sigrid Paulsen, Trine Kvitberg, Kathrine Tolo Vassbø og Gaute Norby

FAKTA
Hva er trosopplæringsprisen?
"Trosopplæringsprisen deles ut blant IKOs medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere. Den tildeles menigheter, samarbeidsenheter, organisasjoner eller grupper som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning. Prisen deles ikke ut til enkeltpersoner.En jury med representanter fra KA, Kirkerådet og IKO avgjør hvem som blir årets vinner blant de nominerte kandidatene.Vinnerene får 50 000 kroner og et kunstverk laget av kunstneren Olga Grimsmo Nilsen. Det er et trykk som blir håndkolorert slik at hvert bilde blir helt unikt. Pengene kan vinneren bruke fritt til arbeid som er relevant for trosopplæring og kirkelig undervisning."

Tilbake