Program for samisk kirkeliv i Tromsø våren 2023


Alle menighetene i Tromsø domprosti har de siste årene jobbet for å gjøre samisk språk og tradisjon til en naturlig del av det som skjer i kirkene. For å synliggjøre noe av det som tilbys lages det halvårsprogram som viser hva som skjer framover. 

Gudstjenester, trosopplæring, salmesang og musikk er alle områder der samisk språk og trosuttrykk innarbeides på nye måter. Nedenfor finner du vårt program for våren 2023 på både norsk og samisk.

Samisk kirkeliv Tromsø våren 2023

Om vi kontaktes i god tid kan vi tilby vielser, begravelser, samt
dåp/stadfestelse med noe samisk i alle byens kirker.
Tromsø kirkekontor: Skippergata 16A, 3.etasje. Tel: 77605090.

Januar

Samisk aktivitetsdag 5.-8.klasse.
Dato: 29.januar Tid: 12-18. Sted: Kvaløy kirke. Trosopplæring i
Den norske kirke. www.kirken.tromso.no (Kvaløy menighet).
Påmelding: silje.johnsen@kirken.tromso.no

Bli med på en dag fylt med ulike aktiviteter: Lassokasting, duodji,
matlaging på bål, lavvo og gudstjeneste kl 17.00 i Kvaløy kirke.
Samisk-norsk familiegudstjeneste. Sokneprest
G. Norbye, prest for nordsamer, K.Y.Bergkåsa,trosopplærere S.Johnsen
og K.T.Vassbø m.fl.

Februar

Samisk-norsk gudstjeneste på Samefolkets dag i Tromsø domkirke.

Dato: 6.02. Tid: Klokken 1830.

Preken ved biskop emeritus Per Oskar Kjølaas. Kantor: Kristian Paulsen. Sang: Sigrid O. Paulsen. 

Prester er: fungerende domprost May Line Angell og kap. J.S. Kjølaas.

Samisk og norsk språk.

 

Samiske salmer - salmekveld i Elverhøy kirke
Dato: 28.02. Tid: kl.19.00. Vi synger samiske salmer. Åpning for
ønskesalmer.
Kvelden ledes av kap. J. S. Kjølaas og kantor J. M. Skum. Enkel
bevertning. Samisk og norsk språk.

Juni

Samisk konfirmasjon i Tromsdalen kirke.
Dato: 03.06. Tid: kl.14.00. S.pr. S.Walmsness, prest for nordsamer, K.Y. Bergkåsa m.fl.
Kirka i Tromsø tilbyr samisk konfirmasjon der språk og samiske
tradisjoner blir ivaretatt.

Samisk-norsk familiemesse med dåp/stadfestelse i kapellet på Tromsø gravlund(Elverhøy menighet). 
Dato: 4.06. Tid: kl.11. Meld inn dåp/stadfestelse på 776 05090
eller på www.kirken.tromso.no .
Kap. J.S.Kjølaas, prest for nordsamer, K.Y. Bergkåsa, m.fl.
Kirka i Tromsø tilbyr gudstjenester der samisk språk og tradisjoner blir ivaretatt.

Sámi girkoeallin Romssas 2023 giđa

Jus válddat oktavuođa buori áiggis, de mii fállat sámegillii gásta/
risttašeami, vihaheami ja hávdadeami buot girkuin Romssas.
Tromsø kirkekontor: Skippergata 16A, 3.etasje. Tel: 77605090.

Ođđajagimánu

Sámi doaibmabeaivi 5.-8.luohkáide.
Dáhton: 29.01 Áigi: Dii. 12-18. Báiki: Kvaløy girkus
Oskkuoahpahus Norgga girkus.
www.kirken.tromso.no(Kvaløy searvegoddi)
Dieđiheapmi: silje.johnsen@kirken.tromso.no.
Searvva iešguđetlagan doaimmaide; Njoarosteapmi, duodji, d
ollagáttis biebmuid ráhkadit ja lávostallan. Ipmilbálvalus Dii. 17.00
Kvaløy girkus. Dáru-sámi ipmilbálvalus.
S.báhppa. G. Norbye, davvisápmelaččaid báhppa; K.Y. Bergkåsa,
oskkuoahpaheadjit S. Johnsen ja K.T.Vassbø ja earát.

Guovvamánu

Sámi-Dáru ipmilbálvalus Sámi álbmotbeaivvi oktavuođas. Romssa domgirkus.
Dáhton: 6.02 Áigi: Dii. 18.30. Doaibmi domproavas May Line Angell, kap.
J. S. Kjølaas ja earát. Bisma emeritus Per Oskar Kjølaas sárdnida. Musihkka: kantor Kristian Paulsen ja Sigrid O. Paulsen. Ipmil- bálvalus lea sihke sámegillii ja dárogillii.

Sámi sálmmat – sálbmaeahket Elverhøy girkus
Dáhton: 28.02 Áigi: Dii. 19.00. Lávlut sámi sálmmaid. Sávaldatsálmmat.
Láidesteaddjit leaba kap. J. S. Kjølaas ja kantor J.M. Skum. Eaŋkilis
guossoheapmi. Sihke sámegillii ja dárogillii.

Geassemánu

Sámi konfirmašuvdna Tromsdalen girkus.
Dáhton: 03.06. Áigi: Dii. 14.00. Davvisápmelaččaid báhppa; K.Y.
Bergkåsa, s.báhppa S.Walmsness
ja earát. Romssa girku fálla sámi konfirmašuvnna gos giella ja
sámi árbevierut áimmahuššojit.

Sámi-dáru bearašmeassu. Elverhøy searvegoddi. Gásta/risttašeapmi.
Dáhton: 04.06. Áigi: Dii. 11.00.Dieđit gásta/risttašeami tlf. 776 05090 dahje www.kirken.no.
Davvisápmelaččaid báhppa, K.Y. Bergkåsa, kap. J.S. Kjølaas ja earát.
Romssa girku fálla sámi ipmilbálvalusaid gos giella ja sámi árbevierut áimmahuššojit.

Eambbo dieđut

Sámi girkoeallin Romssas digitálá prográmma gávnnat:
www.kirken.tromso.no . Doppe gávnnat dieđuid
ipmilbálvalusaid ja eara doaimmaid birra mat bohtet dán jagi.

Hálidat go diehtit mii dáhpahuvva Sámi
girkoeallin Romssas regias? Sáddes e-boasta: jill.kjolaas@kirken.tromso.no

 

 

Tilbake