Det inviteres til Kinadag!


I regi av Misjons- og bistandsutvalget i Tromsø domkirke inviteres det til Kina-dag den 19. mars, med både gudstjeneste og samtaler med Kina som fokus. Her finner du hele programmet:

Bildet viser Po Chu Grønvold som er rådgiver og pendlermisjonær i Kina for NMS

Bilde: Po Chu Grønvold er rådgiver og pendlermisjonær i Kina for NMS

I Tromsø domkirke blir det Kinagudstjeneste 19. mars kl 11.
Po Chu Grønvold har samtalepreken med Sindre Hasselknippe og ofring til menighetens samarbeid med Kina: Kirkelig utdanning i Kina via NMS

Kinesisk suppe serveres etter gudstjenesten.

I Grønnåsen kirke kl.19.00 – 21.00 er det duket for Kinasamtale.
Po Chu Grønvold har ei kort innledning om følgende tre tema etterfulgt av samtale:

1. Hvordan er det å være kristen i Kina?

2. Hva går diakoni ut på i Kina?

3. Hvordan er kirka i Kina om 10 år?

Etterpå blir det servering av kyllingsuppe og jasminte.

Det blir også ofring til Kirkelig utdanning i Kina. Pengene formidles via NMS

Alle får med seg kilder til oppdatert kunnskap om Kina!

Dette er Po Chu Grønvold: 

Hun er rådgiver og pendlermisjonær i Kina for NMS. Po Chu har sosionomutdannelse, teologisk utdannelse fra Det lutherske seminaret i Hongkong (LTS) og cand. theol. utdannelse fra Menighetsfakultetet i Oslo. Vært ansvarlig for LTS sin diakoniutdannelse som er spesielt tilpasset landene i Øst Asia. Hatt forelesninger på Hunan Bible Institute. Vokst opp i kinesisk kultur i Hongkong. Kantonesisk er hennes morsmål, men hun snakker også rikskinesisk, mandarin.

Arrangør: Misjons – og bistandsutvalget i Domkirka

Tilbake