Håp i en dråpe vann


Har du noen gang tenkt over hvor mange liter vann du bruker i løpet av en dag? Bli med på en dugnad for å sikre vann til folk i hele verden!

Møt 15 år gamle Deodata Julius Anii. Etter at landsbyen hun bor i fikk vann er livet hennes blitt mye bedre og hun kan fokusere på skolearbeidet.

Nesten 800 millioner mennesker lever uten tilgang til vann, enten det er forårsaket av tørke, flom eller krig. Men det er håp. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon handler om å gi vann og nødhjelp til dem som trenger det mest. Kirkens nødhjelp er også i stand til å gå inn med nødhjelp i akutte kriser slik vi så det under jordskjelvene i Syria og Tyrkia. Også i forbindelse med krigen i Ukraina kunne Kirkens Nødhjelp umiddelbart nå ut med nødhjelp.

Tusen takk for din støtte – den redder liv!

Fasteaksjonen er Norges nest største innsamling og har vært arrangert i over 50 år. I en verden som stadig blir mer og mer digital, har vi startet en digital bøsse. Tilgang til rent vann og nødhjelp er viktigere enn noen sinne. Innsamlede midler går til hele Kirkens Nødhjelps arbeid.

Scann QR-koden og gi direkte til innsamlingen i Tromsø domkirke:

Tilbake