Festeavgifter


Festeavgiftene for 2019 - en kort redegjørelse.

Tromsø kirkelige fellesråd har sendt ut krav om festeavgift for 2019. Mottar du faktura fra oss, er du oppført som fester av et eller flere gravsteder.

Kommunestyret vedtar størrelsen på festeavgiften. I 2019 er avgiften på 6 580 kr pr. grav, og betalingen gjelder for 20 år. Dette tilsvarer 329 kr pr år. Er fakturaen på 13 160 kr, betyr det at du er fester av en dobbeltgrav.

Å være fester betyr at du har ansvar for hva som skal skje med gravstedet og minnesmerket. Man kan si at avgiften er en leie av plassen på gravlunden.

Da flere av gravlundene i Tromsø by er fulle, er det for mange viktig å feste et gravsted.

I dag velger om lag halvparten av Tromsø kommunes innbyggere kremasjon, og som fester av et gravsted har man tilgang til å sette ned inntil til 6 urner pr. kistegrav. På denne måten er det mulig å få et familiegravsted som kan være fint, samt rimeligere og lettere å holde i orden.

Å være fester er selvsagt frivillig. Om du ikke lenger vil beholde gravstedet, så kan du ta kontakt med oss slik at vi kan registrere dette. Gravstedet vil da kunne bli gjenbrukt av andre når gravfreden er gått ut. Gravfreden er som regel 40 år, og i noen tilfeller på Elverhøy gravlund 60 år.

Vil du snakke med oss om ditt feste, kontakt oss gjerne.

Gravlundskontoret

Tlf.: 77 60 50 90, sentralbord

(mandag til fredag, kl. 09.00 til 15.00)

Tilbake