Diakonimidler på statsbudsjettet


Ungdom som sliter psykisk, integrering som går for tregt - nå satses det skikkelig for å hjelpe både unge og de som kommer flyttende langveisfra inn til en ny kultur og samfunnsvirkelighet.

Ungdom som sliter psykisk, integrering som går for tregt - nå satses det skikkelig for å hjelpe både unge og de som kommer flyttende langveisfra inn til en ny kultur og samfunnsvirkelighet. Kirken er allerede godt i gang med å realisere regjeringens ønske om å løse sosiale og diakonale utfordringer i samfunnet.

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/diakonimidler-pa-statsbudsjettet-allerede-fordelt/

Den norske kirke fikk 14 friske millioner til diakoni på statsbudsjettet for i år og er et resultat av regjeringsplattformen. Pengene skal "stimulere til økt samarbeid mellom kommunene og trossamfunnene for å løse sosiale og diakonale utfordringer", slik det står i regjeringsplattformen.

Samtlige bispedømmer har fått midler til diakonistillinger, og stillinger lyses ut fortløpende. Se lenke lenger ned.

Ungdom og psykisk helse
I Tunsberg har de allerede opprettet fem nye stillinger innenfor diakonien, og det satses særlig på ungdom og integrering.

Ungdom opplever mye press i hverdagen, og et økende antall oppgir at de har utfordringer knyttet til psykisk helse. Den norske kirke har fått ferske midler til å satse diakonalt for å imøtekomme blant annet denne utfordringen.

- Dette er en fantastisk mulighet for kirka til å engasjere seg på en viktig arena, og til å utgjøre en vesentlig forskjell i unges liv, forteller Tunsbergs rådgiver for diakoni og samfunn, Astri Olga Tretterud.

- Ungdom er allerede et sentralt satsningsområde i kirken, og med disse stillingene kan vi få til enda mer.  

Styrker godt arbeid med integrering
- Vi er også glade for at vi kan øke satsningen på integrering. Vi vet at fellesskap og tilhørighet er viktig for å leve et meningsfylt liv, og vi vil gjerne være med å skape møteplasser hvor mennesker kan få nye vennskap, få nye innsikter, øve på språkferdigheter og gjøre hyggelige ting sammen.

- Nå kan vi blant annet igangsette åpen kafé i Svelvik med arbeidstreningsarena, en dagskole, og vi kan øke satsningen på integrering og fortsette utviklingen av lavterskelaktiviteter på Fjell i Drammen. Disse tiltakene vet vi inspirerer og har overføringsverdi til andre gode tiltak for integrering, avslutter Tretterud.

Hør intervju med biskop Jan Otto Myrseth på NRK Vestfold: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-vestfold/DKVE02006619/03-04-2019#t=2h1m10.88s

Samarbeid
Midlene kommer som en direkte konsekvens av budsjettforliket i høst, alle stillingene er tuftet på et økonomisk samarbeid mellom kirken og kommunene eller andre organisasjoner.

Tilbake