UNIK - en kirke for alle


UNIK - en mulighet for alle. velkommen på våre månedlige treff.

UNIK - en kirke for alle i Tromsø

Velkommen til å delta på våre samlinger i UNIK. Unik er kirkens tilbud for at mennesker med utviklingshemming og deres familier skal finne sin plass i kirke og samfunn.

Våre samlinger er i Grønnåsen kirke, torsdager fra 18-20 en gang i måneden. Det blir sang og musikk, levende bibelfortellinger, gudstjenester, latter, fellesskap og måltid. Alle fra konfirmantalder og opp er velkommen. Påmelding foran hver samling til jill.kjolaas@kirken.tromso.no . Telefon 95454337.  

Vi ser fram til å se deg.

Høstens samlinger 2018

27.september kl.18-20

25.oktober kl.18-20

15.november kl.18-20

Vårens samlinger 2019

10.januar kl.18-20

7.februar kl.18-20

14.mars kl.18-20

11.april kl.18-20

23.mai kl.18-20

Tilbake