Trenger kirkeverter i domkirka i sommer


Tromsø domkirke ønsker å holde dørene åpne 12-17 på hverdager i sommer. Men til det trengs det frivillige som kan stille opp og ta i mot både turister og lokalbefolkning. 

Ann Marie og Prosjektleder Gry

Det er Gry Dørnberg Olsen som er prosjektleder for Åpen inkluderende kirke (bilde: Gry til høyre), et toårig prosjekt finansiert av tilskuddsmidler fra bispedømmet. Målet er å åpne dørene i kirka til faste åpningstider, ved hjelp av frivillige.

Les mer i denne saken om Åpen inkluderende kirke

Til nå har Olsen fått tak i frivillige til å bemanne kirka to dager i uka med faste åpningstider fra 12-16. Men frivillige trenger også ferie:

- Vi har knyttet til oss flere flotte frivillige som bemanner kirka og tar imot turister og lokabefolkning på en trygg og kompetent måte i våre åpningstider, sier Gry. - De har fått opplæring i brannvern for kirka, og i hvilke rutiner og oppgaver en kirkevert har. Blant annet så åpner vi og avslutter med lystenning og kort bønn foran på alteret. Det er en fin måte å åpne et hellig rom på, smiler hun.

I fjor sommer klarte staben å holde kirka åpen på hverdager ved hjelp av litt ekstra hjelp fra kirkevergen. I år trengs det flere frivillige:

- Vi ønsker at det skal være to kirkeverter til stede til enhver tid, kanskje flere når store cruiseskip legger til kai og det kommer mange besøkende samtidig, sier Gry. - Mange har spørsmål om kirka og om Tromsø generelt. Det første har vi kontroll på med informasjonstavler og brosjyrer, det andre handler om å bruke egen kompetanse og erfaring fra byen. Dessuten handler det ikke bare om turisme, det handler også om menneskemøter, forklarer hun.

- Åpen inkluderende kirke er i stor grad et diakonalt tiltak, der vi skal ta i mot folk på en omsorgsfull og inkluderende måte, enten de bare vil tenne et lys, sitte i stillhet, utforske kirka eller trenger noen å snakke med. Det er viktig å ha alle disse elementene i tankene når man bidrar som frivillig kirkevert, avslutter hun. - Det er en viktig oppgave, og det er ingen tvil om at man også lærer masse underveis.

De som stiller opp som frivillige ellers i året, får tilgang på seminarer, sosialt samvær og kurs i ulike tema, som er nyttige for kirkeverter. - Dessuten kvalifiserer det til å bistå på konserter og andre arrangementer, fortsetter hun. - En flott måte å få tilgang til mange fine opplevelser helt gratis.

Åpen domkirke trenger frivillige i uke 25-33, og man kan melde seg for en lengre periode eller bare noen dager. Fristen for å melde seg til tjeneste er 5.juni. - Da rekker vi en god prat, en brannvernrunde og litt opplæring, smiler Gry. - Er man nysgjerrig, er man hjertelig velkommen innom i kirkas nåværende åpningstider: Tirsdager fra 14-16 og fredager fra 12-16. Vi har mange flotte frivillige som gjerne tar en prat!

Interessert? Ta kontakt: gryolsen@kirken.tromso.no eller ring 77 60 50 90

Tilbake