Vielser


Vielsen - En fest for kjærligheten.

 

Bryllup er en fest for kjærligheten. To menneske lover å elske og ære hverandre, og å holde sammen i gode og onde dager resten av livet. Det handler om de to, men de to står ikke alene. Løftene blir gitt vitne tilstede. Å inngå ekteskap eller vigsel er en offentlig handling som kan skje borgerlig eller kirkelig.

En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet er gyldig. Et bryllup i kirka kan være enkelt eller påkosta. Brudefolka kan være unge eller godt voksne, og kirka vier i dag også to personer av samme kjønn.

Brudeparet kan feire dagen med familie, slekt og venner. De kan si ja til hverandre med bare prest og forlovere til stede. Stort eller lite bryllup – i kikra blir livet lagt fram for Gud med bønn om velsigning.

Alle par som har giftet seg borgerlig er velkommen til kirka for å be om forbønn for samlivet.

Alle våre kirker og kapeller er åpne for vielser. Du finner mer om dette på våre hjemmesider eller ved å ringe oss. Det hender at vi også vier brudeparet på andre steder, for eksempel på fjellet eller en strand, men dette må i hvert tilfelle avtales med den aktuelle presten.

VIKTIGE SKJEMAER

Paret skal fylle ut skjemaet Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene. Ved navneendring skal det sendes Meldingsskjema for navneendring til folkeregisteret. Forloverne fyller ut Forlovererklæring. De som skal gifte seg i utlandet må ordne papirene i Norge. Nødvendige skjema fås også på Folkeregisteret. Skjema for vigsel finner du på www.kirken.tromso.no.

FOLKEREGISTERET

Det er Folkeregisteret som undersøker om de som vil gifte seg oppfyller vilkårene for ekteskap. Dette kan ikke vigselspersonen gjøre. Prøvingsattesten fra Folkeregisteret blir sendt til en av brudefolkenes bostedsadresse. Attesten skal leveres til den som skal foreta vigselen. Den kan også sendes direkte til vigsleren dersom denne adressen er oppgitt. Attesten er gyldig i fire måneder.

VIGSELSATTEST

Vigselspersonen melder vigselen til Folkeregisteret, som utsteder vigselsattest. Brudefolkene kan få med seg en stemplet melding om vigsel fra vigselspersonen. Denne gjelder som midlertidig attest og kan være nødvendig ved bryllupsreise i utlandet rett etter vigselen.

TIDLIGERE EKTESKAP
Dersom noen av brudefolkene har vært gift tidligere, og folkeregisteret ikke har registret skilsmisse eller dødsfall, må personen legge fram bevis for at ekteskapet er opphørt. Utenlandsk skilsmissebevilgning eller dom må først godkjennes av fylkesmannen. Den som har vært gift, og som levde i formuefellesskap da ekteskapet opphørte, må i visse tilfeller ha erklæring fra tidligere ektefelle om status i skiftet.

UTENLANDSKE STATSBORGERE
En utenlandsk statsborger som ikke er fast bosatt i Norge må framlegge attest fra offentlige myndigheter i hjemlandet som beviser at det ikke er noe til hinder for at det blir inngått ekteskap. I tillegg er det nødvendig med dokumentasjon på oppholdstillatelse hvis man ikke allerede har arbeidstillatelse, oppholdstillatelse eller bosettingstillatelse.

Spørsmål, ta kontakt for ytterligere  informasjon på telefon 77 60 50 90 eller se på www.kirken.tromso.no.

Tilbake