Gravferdsavgifter


Du finner ulike priser for våre tjenester på denne siden.

 

Gravlundsgebyrer (som vedtas av kommunestyret etter forslag fra TKF)

Vedtak 2019

Gravferdsavgift utenbysboende (m/mva)

8500

Urnenedsettelse utenbysboende (m/mva)

3600

Festeavgift pr grav pr 20 år/år, innenbysboende (u/mva)

6580/329

Festeavgift pr grav, utenbysboende pr 20 år/år (u/mva)

10900/545

Festeavgift pr 20 år/år, navnet minnelund (Tromsø gravlund), inkl. navnesklt

5700/285

Bruk av kirke/Tromsø gravlunds kapell til begravelse/bisettelse av utenbysboende (u/mva)

4600

Bruk av Nordlyssalen på krematoriet til begravelse/bisettelse av utenbysboende (u/mva)

2570

Bruk av det lille seremonirommet på krematoriet til begravelse/bisettelse av utenbysboende (u/mva)

1028

Bruk av Tromsø gravlunds kapell/ Nordlyssalen/lille seremonirom på krematoriet til

begravelse/bisettelse av innenbysboende (uavhengig av tros-/livssynssamfunn)

-

Bruk av andre lokaler enn Tromsø gravlunds kapell/Nordlyssalen/lille seremonirom på krematoriet

til begravelse/bisettelse av innenbysboende ikke-medlemmer (men gratis for innenbysboende DNK-medlemmer) – u/mva

4600

Kremasjonsavgift, utenbysboende (m/mva) INKL. FRAKT AV URNE

7600

Innenbys kremasjonsavgift (m/mva)

0

Tilrettelagt grav for utenbysboende – muslimsk gravfelt, Sandnessund, inkluderer ikke festeavgift (u/mva)

26750

Gravlundsgebyrer (vedtas av TKF uavhengig av kommunen)

 

Oppsetting av gravminne (m/mva)

2600

Bolting av gravminne (m/mva)

1000

Oppretting av gravminne – stort el. m/maskin (m/mva)

1650

Oppretting av gravminne – lite (m/mva)

750

Seremoni mv etter ordinær arbeidstid, dersom medvirkning fra ansatt er nødvendig (u/mva)

1950

Bruk av organist ved gravferdsseremoni i DNK-regi for utenbysboende og/eller ikke-medlemmer

av Den norske kirke (u/mva)

2900

     

 Vigsel (vedtas av TKF)

 

Leie av kirke/kapell for utenbysboende/ikke-medlemmer av Den norske kirke, inkl. kirketjener (u/mva)

 4900

Organist ved vigsel for utenbysboende/ikke-medlemmer av Den norske kirke (u/mva)

2900

   

Tilbake