Dåp av voksne


Hvert år er det mange konfirmanter og voksne som velger å bli døpt i Den norske kirke. Enhver voksen er velkommen til å søke dåp i Den norske kirke.

Dåp i Den norske kirke er ikke avhengig av alder, men at den som skal bli døpt ønsker å være en del av den kristne kirke. Dåp av voksne skjer oftere og oftere i vår kirke.

Hva må til for å bli døpt som voksen i Den norske kirke?

  • At du ønsker å være kristen/tilhøre den kristne kirke.
  • At du ikke er døpt fra før. Hvis du er døpt i et annet kirkesamfunn, som barn eller som voksen, trenger du ikke å bli døpt på nytt for å bli medlem i Den norske kirke.
  • At du vet det viktigste om den kristne tro.

Enhver voksen er velkommen til å søke dåp i Den norske kirke. For mange er dette viktig for å kjenne tilhørighet til kirken, både globalt og til den lokale menighet. Hvis du ønsker dåp, ta kontakt med din lokale kirke. Der vil du få informasjon om hva som er praksis lokalt. 

Vi blir døpt inn i et fellesskap som bæres av troen på en kjærlig Gud, som sier "kom" - til hvert enkelt menneske. Guds nåde og kjærlighet tegnes over vår kropp. Jesu ord «La de små barna komme til meg!» (Mark10,13–16) sies til oss alle, uavhengig av alder. Vi er alle elsket av Gud (Tit 3,4).

I tidlig kristen tid ble mennesker døpt så snart de erklærte sin tro. Noen ganger ble et helt hus døpt – voksne som barn. Etter hvert ble tradisjonen at det nyfødte barnet døpes når det er rundt tre – fire måneder, men både eldre og yngre barn og voksne er velkommen til dåp.

Dåp av konfirmanter
Dåpen er en forutsetning for at konfirmanten kan delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten. Årlig er det ca. 1.000 konfirmanter som blir døpt.

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å bli døpt?
Ta kontakt med kirken der du bor. Normalt vil du få en samtale med en prest eller en kateket, så dere sammen kan finne ut om du trenger mer undervisning i den kristne tro, før du kan bli døpt.

Trenger jeg faddere?
Den som blir døpt skal ha to eller flere faddere. En fadder er en som kan være vitne til selve dåpshandlingen som kan samtale med deg og lære deg om troen. Dersom du ikke selv har noen som kan være fadder, kan kirken der du bor hjelpe deg med å finne faddere.

Tilbake