Utfordrer andre stiftelser til å bidra - En av de mest betydningsfulle kulturinstitusjonene i Tromsø


Tromsø Arbeiderforening donerer 100 000 kroner til innsamlingsaksjonen for et nytt orgel i Elverhøy kirke. -Vi er begeistret, sier kantor Erlend Karlsen.

Bildet av Hilde, Erlend, Sissel og Ketil foran orgelet

Det var under en konfirmasjonsgudstjeneste at Sissel Ditlefsen fra Tromsø Arbeiderforening først fikk høre om innsamlingsaksjonen. "Presten var veldig entusiastisk," smiler hun. "Vi fikk grundig informasjon, og det ble delt ut enkle brosjyrer som forklarte innsamlingsaksjonen," forklarer hun til leder i menighetsrådet, Hilde Widding, pluss Jan Rosenvinge og kantor Erlend fra innsamlingskomiteen.

Fremme av kultur og trivsel 
Da Sissel presenterte informasjonen på et styremøte i Tromsø Arbeiderforening, fikk hun positiv respons. "Flott forslag! La oss ta kontakt med dem. Hvem kan vi ringe?" Den utvalgte kontaktpersonen ble Rolf Figenschou fra innsamlingskomiteen, og han jublet over det tilbudte bidraget på 50 000 kroner til det nye orgelet. "Men så diskuterte vi det videre og bestemte oss for å doble beløpet," sier Ketil Arnesen, også fra Tromsø Arbeiderforening. Sissel nikker og forklarer hvorfor de mener det er en verdig sak. "Denne kirken har stor betydning, ikke bare for de som bor i nærheten. Nesten alle i Tromsø kommer innom Elverhøy kirke i løpet av livet, enten det er til dåp, konfirmasjon, bryllup eller begravelser. Den fortjener et kvalitetsorgel," fastslår hun. Arnesen legger til: "Som en forening med en 170 år lang historie i Tromsø, som har som formål å fremme kultur og trivsel, anser vi dette prosjektet som viktig å støtte gjennomføringen av. Vi tror vårt bidrag kan være et betydelig skritt for å komme i gang med innsamlingsprosessen og en inspirasjon for andre mulige sponsorer."

Les mer om innsamlingsaksjonen her

Gammelt, fragmentert og mangelfullt 
Kantor Erlend forteller at orgelet i Elverhøy kirke består av ulike deler. "Orgelfasaden i seg selv er original og antas å stamme fra 1899 da Fosnæs orglet ble bygget til kirka. Den har blitt flyttet to ganger, sist til Elverhøy på 70-tallet. Dessverre ble det brukt gamle deler og en orgelbygger som ikke leverte den forventede kvaliteten," forklarer han. "Sammenlignet med andre tilsvarende godt vedlikeholdte orgler, er det tydelig at lyden er flat og klangkvaliteten er mangelfull. Pipene er slitne, og mekanikken er slitt," sier han. "Det har også vært brannfare i orgelet, og det må stemmes hyppig, noe som medfører kostnader. Alt i alt er det flere gode grunner til at byens eldste kirke fortjener et nytt orgel," konkluderer han. "Kom, la meg vise dere," sier han og tar hele gjengen med opp trappen til orgelet.
(Saken fortsetter under bildet)

Bilde: Kantor Erlend Karlsen forklarer hvordan orgelets tilstand er i dag og demonsterer bruken for (f.v) Ketil, Sissel, Erlend og Hilde. Foto: Gry Dørnberg Olsen

Orgelpiper til salgs? 
Etter å ha demonstrert lyden og mekanikken, begynner idémyldringen, slik det ofte skjer når mennesker med ulike perspektiver samles rundt en felles sak. "Vi ser at det er distribuert noen donasjonsbrev," smiler Erlend. "Og vi håper at flere benytter seg av den muligheten, i tillegg til donasjoner som samles inn under gudstjenestene." Hilde Widding foreslår: "Hva med å selge de gamle orgelpipene?" Kantor Erlend sier det er en mulighet for pipene som ikke har antikvarisk verdi. "Absolutt en god idé," smiler han. "Og vi kan legge til rette for sponsing av de nye pipene. Det bør også settes opp plaketter for de som gir betydelige bidrag til innsamlingen. Vi tar imot alle forslag med takk!"

Stram tidsramme 
Det haster med å skaffe midler til det nye orglet, og det er ingen beskjeden sum som skal samles inn. "Vi trenger mellom 7 og 8 millioner kroner," sier Erlend. "Og så håper vi at kommunen kan bistå oss med en betydelig bevilgning når pengene begynner å strømme inn fra andre sponsorer." Han håper at et nytt orgel kan være på plass innen 2026. "Eller i det minste at arbeidet med å få på plass et kvalitetsorgel er i gang da," smiler Erlend. "Vi er håpefulle," avslutter han. "Vi har tro på at de rette bidragsyterne vil komme, spesielt nå som vi har fått en fantastisk donasjon fra Tromsø Arbeiderforening! Det burde være til inspirasjon for flere." 
"Vi i Tromsø Arbeiderforening er spente på hvem som tar utfordringen," sier Ketil Arnesen. "Dette er et godt formål som vil skape glede for mange, både på kort og lang sikt."

Fakta: 
Tromsø Arbeiderforening er en upolitisk medlemsforening som jobber for å fremme kultur og trivsel i Tromsø. Foreningen har rundt 150 medlemmer og eier Bikuben Selskapsvilla, samt har eierandel i Kulturhuset i Tromsø. Årlig bidrar de med 100 000 - 150 000 kroner til personer, lag eller foreninger som har utmerket seg ved å fremme kultur og trivsel i Tromsø, inkludert en egen "Trivselspris". Se mer informasjon på foreningens nettside her.

Ønsker du å bidra? Da kan du gi penger på Vipps 780139 eller sette inn en sum på kontonummer 4700 21 41716.

Tilbake