Lyst til å jobbe som menighetspedagog?


Menighetene på Kvaløya har ledig stilling som menighetspedagog/trosopplærer i 80 % stilling. Søk på en spennende stilling i en herlig stab!

Menighetene på Kvaløya består av soknene Hillesøy, Kvaløy og Sandnessund. Menighetene strekker seg fra Hillesøy/Sommarøy i sør til Rebbenesøy i nord. Menighetene har til sammen 14 ansatte; kirkemusikere, kirketjenere, menighetspedagoger, menighetsforvalter, kateket, sokneprester, ungdomsarbeidere og diakon. De tre menighetene samarbeider tett i stabsfellesskapet, og inspirerer hverandre til kreativt arbeid og tverrfaglig samarbeid.
 
Det er ledig midlertidig 80 % stilling som menighetspedagog for soknene Hillesøy og Sandnessund. Stillingen fordeles for Hillesøy i 20 % og Sandnessund i 60 % stilling. Vi søker etter en selvstendig, kreativ og engasjert person som liker utfordringer for snarlig tiltredelse og frem til sommeren 2024, med mulighet for forlengelse eller fast stilling.  
 
Den som tilsettes vil ha kontor på Slettatorget 8, sammen med Kvaløy menighet.  Menighetspedagogene på Kvaløya deler kontor og sammen planlegger man og støtter hverandre i det pedagogiske og kreative arbeidet.
 
Menighetene ønsker å formidle kristen tro, tradisjon og praksis gjennom opplevelser, musikk, aktiviteter og erfaringer. Vi inviterer derfor til ulike arrangementer og aktiviteter. Eksempel på det er babysang, ulike klubber og ulike leirer for alle aldersgrupper. 

Nærmere opplysninger kan fås hos:

  • Personalsjef Heidi Bolstad tlf 411 42087
  • Sokneprest Dag Sæter tlf 40403186
  • Menighetspedagog Kathrine Tolo Vassbø tlf 99370621

Søknadsfrist: 25. september 2023             SØK STILLINGEN HER

 

Tilbake