Kirkevalget 2023 - resultater


Valgresultatene for menighetene i Nord-Hålogaland bispedømme er klare. Her finner du oversikten over medlemmene i de påtroppende menighetsrådene. Opptellingen for bispedømmerådsvalget har nettopp begynt, og resultatene publiseres fortløpende.

Bildet viser Ishavskatedralen i fugleperspektiv

Takk for at du stemte!

I 2023 var det kirkevalg i Den norske kirke, og det var mulig å stemme for alle medlemmer født i 2008 eller før. Det var mulig å forhåndstemme fysisk og digitalt, i tillegg til at det var mulig å stemme på valgdagene 10. og 11. september.

Her, på kirken.no kan du finne resultater fra hele landet.

Velg NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME, Tromsø kirkelige fellesråd, og finn din menighet. Så får du opp medlemmene i det nye menighetrådet. 

Tilbake