Tromsøysund Årsmelding 2020


Fellesrådets årsmelding er ferdig! Det er en beskrivelse i tekst og bilder av året som gikk.

Året 2020 har kommet og gått. Mange nye utfordringer har kom, og de fleste ble løst.

Året vi alle har lagt bak oss har vært mer spesielt enn de aller fleste år på svært lang tid. Verden har knapt sett en dypere depresjon siden 20-tallet, arbeidsledigheten har vært skyhøy, reiseaktiviteten er redusert nærmest til null, kjøpekraften er redusert, og Norges Bank satte den 6. mai styringsrente til null. Over natten stoppet det meste av verden opp, og mange av oss ble handlingslammet.

Vi har vært i Coronaens år.

Årsrapporten 2020 gjenspeiler det spesielle året vi var i, både i bilder og tekst.

Tilbake