Smittevern i Tromsø-kirkene


25.02.2021 Siste oppdateringer i forbindelse med koronasituasjonen i Tromsø-kirkene

 

Oppdatert 25.2.2021

Etter regjeringens pressekonferanse 19.2. har Den norske kirke laget en ny smittevernveileder. Det viktigste i denne er at det maksimale antallet under kirkelige handlinger og gudstjenester økes til 100. Vi må imidlertid ta hensyn til størrelsen på lokalet, og de færreste kirkene tar dette antallet når en samtidig overholder kravet om 2 m avstand. Se oversikt lenger ned.

Her er hvordan restriksjonene påvirker kirkene i Tromsø fra og med 25. februar:

Gudstjenester

Vi gjennomfører nå innendørs gudstjenester med inntil 100 personer samlet. 

Digitale gudstjenester

 

Flere menigheter vil jobbe med innspilling av digitale gudstjenester, andakter o.l. Følg med på menighetenes facebook-sider.

Tromsø domkirke strømmer sin gudstjeneste hver søndag.

Dåp

 

Vi gjennomfører nå dåp både som del av ordinær høymesse, men også under egne dåpsgudstjenester. Ta kontakt med din lokale kirke for mer informasjon. 

Vielser

 

Vi gjennomfører vielser som planlagt der brudeparene ønsker dette, og kan også her ha inntil 100 personer til stede pluss kirkens ansatte og ev. eksterne musikere.

Aktiviteter for barn og ungdom

 

Vi gjennomfører nå flere barne- og ungdomsaktiviteter, bl.a. korøvelser. Dette gjelder også konfirmantgrupper der det er mulig. Dette er i tråd med nasjonale lettelser.

Ta kontakt med lokal menighet for å få vite mer. 

Konfirmasjons-undervisning

 

Vi gjennomfører konfirmasjonsundervisning og holder kontakt med konfirmantene også digitalt eller pr. telefon. For endelig fastsettelse av tidspunkt for årets konfirmasjoner vil det bli sendt ut informasjon i løpet av uke 9.

Hjemmebesøk

 

Ulike typer hjemmebesøk vil bli gjennomført innenfor forsvarlige smittevernregler. Ta kontakt med din lokale menighet.

Diakonale tiltak

 

Vi gjennomfører nå flere diakonale tiltak, b.la. sjelesorg og samtaler 1:1 innenfor forsvarlige rammer. Grupper kan samles med inntil 30 personer dersom det er mulig å overholde regelen om to meters avstand.

Begravelser

 

Begravelser gjennomføres nå med inntil 100 personer til stede (pluss kirkens ansatte og eventuelt eksterne sangere/musikere).

Åpen kirke

 

Ishavskatedralen har åpen kirke alle dager 14:00-17:00. Øvrige kirker har åpent kun ved arrangementer.

Nattverd

 

Vi kan gjennomføre nattverd, men det er viktig at holde avstand når deltakerne går til og fra nattverd.

 

Vi ber om at alle som ønsker å få kontakt med oss, enten ringer på telefon 776 05 090, eller sender oss en mail på post@kirken.tromso.no.

Vi minner om at:

  • Alle som skal delta i en kirkelig handling, må registrere seg før de går inn i kirkerommet/seremonilokalet.
  • Føler du deg dårlig, ikke gå i kirka.
  • Bruk god såpevask eller antibakterielle midler.
  • Hold god avstand til andre og bruk gjerne munnbind.
  • Har du andre spørsmål, ring sentralbordet 776 05 090, man.-fre. kl. 9-14.

 

Antall plasser i kirker og kapeller/seremonirom med maksimalt tall på 100 og 2 m avstand:

Kroken kirke

70

Tromsdalen kirke

65

Ullsfjord kirke, Sjursnes

40

Lakselvbukt kirke

40

Grønnåsen kirke

100

Elverhøy kirke

70

Domkirken

100

Sállirsalen

40

Kvaløy kirke

45

Hillesøy kirke

60

Mjelde kirke

40

Bentsjord kapell

25

Tromsø gravlunds kapell

30

Jøvik kapell

 20

Vengsøy bedehus

 25

Straumsbukta bedehus

 25

Oldervik skole

 8

 

 

 

   

 

 

Tilbake