Smittevern i Tromsø-kirkene


7.7.2021 Siste oppdateringer i forbindelse med Corona-situasjonen i Tromsø-kirkene

 

Vi forholder oss til de gjeldende regler gitt av regjeringen og av Den norske kirke. Fra og med 8.7. er det kommet lettelser. Disse betyr følgende for vår del:
 

 • Vi kan ha inntil 400 personer uten faste plasser (og inntil 1000 med faste tilviste plasser). NB! De fleste kirkene kan ikke ta dette antallet, og antallet begrenses ytterligere fordi regelen om en meters avstand mellom husstander fortsatt skal overholders. Se tabell lenger ned.
 • Det betyr at vi f.eks kan gjennomføre gudstjenester, vielser og begravelser med inntil dette antallet.
 • Dåp kan gjennomføres i gudstjenesten eller ved egne seremonier. Ta kontakt med din menighet ang dette.
 • Vi må holde 1 meters avstand innendørs, også ved sang.
 • Vi vurderer hvorvidt kirkekaffe bespisning eller andre arrangementer av lignende type kan la seg gjennomføre. Vi legger ut informasjon om dette enten på nettsidene eller på menighetenes Facebook-sider
 • En-til-en samtaler eller samtaler i grupper inntil 50 personer er tillatt.
 • Samlinger med noen flere enn 50 kan gjennomføres etter avtale med kirkeverge/prost.
 • Det kan komme justeringer hvis Tromsø kommune får en oppblomstring i smitten.

Vi minner om at:

 • Alle som skal delta i en kirkelig handling, må registrere seg før de går inn i kirkerommet/seremonilokalet.
 • Føler du deg dårlig, ikke gå i kirka.
 • Bruk god såpevask eller antibakterielle midler.
 • Hold god avstand til andre og bruk gjerne munnbind.
 • Har du andre spørsmål, ring sentralbordet 776 05 090, man.-fre. kl. 9-14.

 

Antall plasser i kirker og kapeller/seremonirom med maksimalt tall på 400 og 1 m avstand. Der hvor kirkerommet eller lokalet er mindre vil antallet gå ned:

Kroken kirke

120

Tromsdalen kirke

165

Ullsfjord kirke, Sjursnes

70

Lakselvbukt kirke

80

Grønnåsen kirke

135

Elverhøy kirke

80

Domkirken

130

Sállirsalen

60

Kvaløy kirke

100

Hillesøy kirke

75 (ved begravelser: 95)

Mjelde kapell

40

Bentsjord kapell

35

Tromsø gravlunds kapell

44

Jøvik kapell

30

Vengsøy bedehus

35

Straumsbukta bedehus

50

Oldervik skole

20

Den norske kirkes smittevernveileder finner dere her.

Vi ber om at alle som ønsker å få kontakt med oss, enten ringer på telefon 776 05 090, eller sender oss en mail på post@kirken.tromso.no.  

 

 

Tilbake