UNIK - en kirke for alle


UNIK er et tilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser og deres familier. Her finner du informasjon om samlingene!

Bilde viser diakon som tenner lys og to personer som står foran en flanellograf

Samlingene fremover er: 

Torsdag 9.novemerkl 18-20
Onsdag 6. desember kl 18-20
Torsdag 8.februar kl 18-20
Torsdag 7.mars kl 18-20
Torsdag 4.april kl 18-20
Torsdag 2.mai kl 18-20
Torsdag 6.juni kl 18-20 

UNIK kan også være en del av, eller hele konfirmasjonsundervisningen for konfirmanter med ulike behov og tilrettelegging. Her er det sang og musikk, fortellinger, gudstjenester, måltid og felleskap.

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på?
Ta kontakt med Ellen Kristoffersen her: ellen.kristoffersen@kirken.tromso.no eller på telefon 95944867

Tilbake