UNIK - en kirke for alle i Tromsø


UNIK - samlinger for mennesker med en utviklingshemming og deres familier. Velkommen til samlinger høsten 2021.
 

UNIK - en kirke for alle i Tromsø

Velkommen til å delta på våre samlinger i UNIK. Unik er kirkens tilbud for at mennesker med en utviklingshemming og deres familier skal finne sin plass i kirke og samfunn.

Sang og musikk - fortellinger - gudstjenester - måltid og felleskap
Vi tilrettelegger for trygge samlinger. 

Våre månedlige samlinger er i Tromsø domkirke på torsdager mellom kl. 18-20. Det blir sang og musikk, levende bibelfortellinger, gudstjenester, latter, fellesskap og måltid. Alle fra konfirmantalder og opp er velkommen. UNIK kan også være del av konfirmantåret. 

Påmelding foran hver samling til ellen.norbakken@kirken.tromso.no. Telefon 975 18 980 

Vi ser fram til å se deg!

Høstens samlinger 2021:

26.august

16.september

14.oktober

18.november

9.desember

 

Tilbake