UNIK - en kirke for alle i Tromsø

UNIK - samlinger for mennesker med utviklingshemming og deres familier. Velkommen til vårens samlinger!  

Les mer

 

Slik har du ikke sett soknepresten før

Søndag 14 februar hadde vi fastelavnsgudstjeneste, og både sogneprest og trosopplærer hadde stor glede av en sending for store og små.

Les mer

 

Domkirken inviterer til fastelavnkonkurranse

Barn i alderen 4-6 år inviteres til å lage en fin maske med tema: Dyrene i Noahs Ark. 

Les mer

 

Babysang i Elverhøy kirke starter 15. februar

Domkirken og Elverhøy menighet legger til rette for oppstart av babysang i februar.

Les mer

 

 

Diakoniarbeider

Mari-Mette Graff

Send e-post

Kirketjener

Signor Edmund Hansen

45631454

Send e-post

Kapellan

Sindre Mathias Hasselknippe

936 11 120

Send e-post

Menighetsforvalter

Gro Therese Øvereng Lillenes

90659697

Send e-post

Domprost

Stig Rune Lægdene

97700312

Send e-post

Domkantor

Hijoo Moon

40649570

Send e-post

Diakon

Ellen Heidi Norbakken

Send e-post

Trosopplærer

Gry Dørnberg Olsen

45218011

Send e-post

Sokneprest

Kjell Y. Riise

916 87 544

Send e-post