Visste du dette om Ishavskatedralen i Tromsø?


Tromsdalen kirke, også kalt Ishavskatedralen, ble innviet den 19. november 1965. Arkitekten, Jan Inge Hovig, lyktes med å skape et mesterverk.

Les mer

 

Menigheten

Visste du dette om Ishavskatedralen i Tromsø?


Tromsdalen kirke, også kalt Ishavskatedralen, ble innviet den 19. november 1965. Arkitekten, Jan Inge Hovig, lyktes med å skape et mesterverk.

Les mer

 

Aktiviteter i kirken og menigheten

 
 

Konserter i Ishavskatedralen

Vår konserttilbud er foreløpig satt på vent. Følg med på nett og våre sosiale kanaler for ytterligere informasjon.

Les mer

 

Barne- og ungdomsarbeid i Tromsøysund menighet

Vi kan tilby ulike aktiviteter for ulike aldersgrupper. Vi har aktiviteter som foregår  ukentlig eller annen hver uke, og noen som er knytt...

Les mer

 

Konfirmasjon i Ishavskatedralen

Påmeldingen til vårens konfirmasjoner åpner 1.juni 2022 kl 0900. Du finner lenke til påmeldingsskjema lenger ned på siden.

Les mer

 

Diakoni i Tromsøysund menighet

Det drives et omfattende diakonalt arbeid i menigheten vår. Ta gjerne kontakt med sognediakon Vigdis Mellem tlf. 970 31 104 eller vigdis.me...

Les mer

Åpningstider

Mandag-søndag fra kl 14:00-17:00 

Jula 2021

23. des 14:00-17:00

24, 25 og 26. des stengt

27. des 14:00-17:00

28. des 14:00-17:00

29. des 14:00-17:00

30. des 14:00-17:00

31. des stengt

1. des stengt

 

Åpningstider 2022 

02.01-31.05       13:00-17:00 (ons 14:00-17:00)

01.06-15.08       09:00-18:00(søn 13:00-18:00)

16.08-30.12       13:00-17:00(ons 14:00-17:00)


E-post: booking@ishavskatedralen.no

Adresse:

Hans Nilsens vei 41
9020 Tromsdalen

Telefon: +47 41 00 84 70

Prostiprest

Kristine Elisabet Berg

416 95 754

Send epost

Turistvert

Tel. betjent kl. 15-18 (minst) Ishavskatedralen

483 18 220

Send epost

Prestevikar

Ivar Joakim Jerald

940 35 827

Send epost

Menighetspedagog

Cathrine Kjeldsberg

974 83 316

Send epost

Trosopplærer Tromsøysund og Ullsfjord

Ellen Renate Bergheim Kristoffersen

959 44 867

Send epost

Barne- og ungdomsarbeider

Åse Dons Lindrupsen

908 74 525

Send epost

Diakon

Vigdis Irén Mellem

971 41 562

Send epost

Regnskapsmedarbeider

Kristine Anita Mikkelsen

918 77 717

Send epost

Kantor

Linde Mothes

948 82 357

Send epost

Kirketjener

Mogens Olsen

469 70 973

Send epost

Turistsjef/Regnskap

Agnethe Soelberg

Send epost

Fung. sokneprest Tromsøysund og sokneprest Ullsfjord

Stine Walmsness

936 22 836

Send epost