Menighetspedagog

Cathrine Kjeldsberg

974 83 316

Send epost

Trosopplærer Tromsøysund og Ullsfjord

Ellen Renate Bergheim Kristoffersen

959 44 867

Send epost

Kantor

Kristian Paulsen

915 80 856

Send epost

Kirketjener, Lakselvbukt kirke

Viktor Martin Pedersen

957 90 538

Send epost

Fung. sokneprest Tromsøysund og sokneprest Ullsfjord

Stine Walmsness

936 22 836

Send epost