Menighetspedagog

Cathrine Kjeldsberg

97483316

Send epost

Trosopplærer

Anneli Ylitalo Ottem

90094096

Send epost

Kantor

Kristian Paulsen

91580856

Send epost

Kirketjener, Lakselvbukt kirke

Viktor Martin Pedersen

95790538

Send epost

Kirketjener, Ullsfjord kirke

Tor Wallmark

90029226

Send epost

Sokneprest

Stine Walmsness

936 22 836

Send epost