Menighetspedagog

Cathrine Kjeldsberg

974 83 316

Send epost

Trosopplærer

Sari Eeva Anneli Ylitalo Ottem

900 94 096

Send epost

Kantor

Kristian Paulsen

915 80 856

Send epost

Kirketjener, Lakselvbukt kirke

Viktor Martin Pedersen

957 90 538

Send epost

Kirketjener, Ullsfjord kirke

Tor Wallmark

900 29 226

Send epost

Sokneprest

Stine Walmsness

936 22 836

Send epost