Menighetspedagog

Cathrine Kjeldsberg

97483316

Send e-post

Trosopplærer

Anneli Ylitalo Ottem

90094096

Send e-post

Kantor

Kristian Paulsen

91580856

Send e-post

Kirketjener, Lakselvbukt kirke

Viktor Martin Pedersen

95790538

Send e-post

Kirketjener, Ullsfjord kirke

Tor Wallmark

90029226

Send e-post

Sokneprest

Stine Walmsness

936 22 836

Send e-post