Nytt kart over alle gravlunder


Tromsø kirkelige fellesråd er med i et pilotprosjekt som skal gjøre det enklere å finne frem til alle gravplasser i Norge.

Ikke alle gravplasser er tilknyttet en kirke, og noen kan være vanskelige å finne. Derfor har KA(Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) satt seg som mål å lage et kart over alle gravplasser i Norge.

Tromsø kirkelige fellesråd er første ut i et prosjekt som skal gjøre det enklere å finne frem til alle gravplasser, samt ta en kikk i samme slengen!

Her finner du det foreløpige kartet!

Tilbake