Smittevern i Tromsø-kirkene

27.09.2021 Covid-19 og Tromsø-kirkene

Les mer

 

Kode B

BLI MED PÅ SOMMERLEIR 21.-23.juni 

Les mer

 

Jazzgudstjeneste

Velkommen til jazzgudstjeneste på Sandnessund kirketomt 20.juni klokken 13.00

Les mer

 

Diakonitjenesten på Kvaløy

Besøkstjeneste, turgruppe og onsdagstreff. Her finner du nyttig informasjon om våre faste aktiviteter.

Les mer

Kirketjener

Johannes Eliah Frafjord

Trosopplærer Sandnessund/Hillesøy og koordinator Kvaløy-menighetene

Silje Johnsen

92843745

Send epost

Diakoniarbeider

Trine Kvitberg

90586253

Send epost

Menighetspedagog i kateketstillingen

Helle Beate Langhaug

95069215

Send epost

Organist

Anja Lindegård

48064556

Send epost

Sokneprest

Dag Sæter

40403186

Send epost