Trosopplærer Sandnessund/Hillesøy og koordinator Kvaløy-menighetene

Silje Johnsen

92843745

Send e-post

Diakoniarbeider

Trine Kvitberg

90586253

Send e-post

Menighetspedagog i kateketstillingen

Helle Beate Langhaug

Send e-post

Organist

Anja Lindegård

Send e-post

Sokneprest

Dag Sæter

40403186

Send e-post