Trosopplærer Sandnessund/Hillesøy og koordinator Kvaløy-menighetene

Silje Johnsen

928 43 745

Send epost

Diakoniarbeider

Trine Kvitberg

905 86 253

Send epost

Menighetspedagog i kateketstillingen

Helle Beate Langhaug

950 69 215

Send epost

Organist

Anja Lindegård

480 64 556

Send epost

Sokneprest

Dag Sæter

404 03 186

Send epost