Vi beklager at vårt menighetsblad har fått noen feil i gudstjenestelista for kommende gudstjenester i påsken!

Her er riktig oversikt:

Palmesøndag 24.mars    Gudstjeneste med nattverd, Vengsøy bedehus, kl.17.00

Skjærtorsdag 28.mars    Skjærtorsdagsgudstjeneste, Kvaløysletta sykehjem, kl.11.00

1.Påskedag 31.mars        Høytidsgudstjeneste med nattverd, Sandnessund menighetssal, kl.11.00

 

Kantor Kvaløy-menighetene

Tonje Bjørndal Braaten

97 18 22 89

Send e-post

Menighetspedagog Sandnessund og Hillesøy

Silje Frantzen

48 19 59 18

Send e-post

Diakonimedarbeider

Trine Kvitberg

90 58 62 53

Send e-post

Kateket

Helle Beate Langhaug

95 06 92 15

Send e-post

Organist Kvaløy-menighetene

Tore Nedgård

90 91 22 19

Send e-post

Sokneprest

Dag Sæter

40 40 31 86

Send e-post

Kirketjener

Cecilia Ulriksen

41 64 18 89

Send e-post