Aktuelt


Her kan du lese artikler.

Vi tar gjerne imot innspill på hva vi kan gjøre bedre også for de voksne i menighetenene.

Under ser du våre aktuelle artikler for menighetene i tromsø

 

 

INGRID BJERKÅS WEBINAR 17. MARS

Velkommen til et spennende webinar om Ingrid Bjerkås (Foto: Reiner Schaufler)

 

Smittevern i Tromsø-kirkene

25.02.2021 Siste oppdateringer i forbindelse med koronasituasjonen i Tromsø-kirkene

 

Nytt kart over alle gravlunder

Tromsø kirkelige fellesråd er med i et pilotprosjekt som skal gjøre det enklere å finne frem til alle gravplasser i Norge. Alle våre 21 gra...

 

Jakten har begynt

25.02.2021 - Den nye kirkevergen skal være på plass til høsten, søknadsfristen er nå ute og abeidet med å finne en god kandidatog de første...

 

UNIK - en kirke for alle i Tromsø

UNIK - samlinger for mennesker med utviklingshemming og deres familier. Velkommen til vårens samlinger!  

 

Slik har du ikke sett soknepresten før

Søndag 14 februar hadde vi fastelavnsgudstjeneste, og både sogneprest og trosopplærer hadde stor glede av en sending for store og små.

 

Spennende refleksjonspreken på direkten

05.02.21: Det er prostiprest i Elverhøy kirke, Jill Sæterbø Kjølaas som har gleden av å formidle det gode budskap i Domkirkens strømme-guds...

 

Gravlundmeldingen - en kilde til kunnskap!

Gravlundsmeldingen er en oversikt over drift, vedlikehold og investeringer på gravlunder i Tromsø – ordnet enkeltvis for hver av de 21 grav...